องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 


  กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"
   

กิจกรรม  "วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566"  จัดโดย  องค์การบริห...

  กิจกรรมบำเพ็ญกุศล (ปล่อยปลา) เพื่อถวายพระพรชัยมงค...
   

วันที่  27  ธันวาคม  2565  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  ณ  บริ...

  กิจกรรมเนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยา...
   

กิจกรรมเนื่องใน  "วันพระราชทานธงชาติไทย"  28  กันยายน  (Thai  ...

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (ฝึกอบรมก...
   

วันที่  9  กันยายน  2565  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  อบต.ดุสิต  จัด...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
3 อาร์สา
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ