องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
   

วันที่  11  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00  น.   สภาองค์การบร...

  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักง...
   

วันที่  2  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00 น.  นายทักษิณ  กามูณี&nb...

  กิจกรรม ฺBig Clening Day ประจำเดือน เมษายน 256...
   

กิจกรรม  ฺBig  Cleaning  Day  ประจำเดือน  เมษายน  2565

  ลงพื้นที่เยียมเยียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ต...
   

วันที่  26 - 27  เมษายน  2565  นายทักษิณ  กามูณี  นายก อบต.ดุสิต&nb...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
3 อาร์สา
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ