องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมเนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยา...
   

กิจกรรมเนื่องใน  "วันพระราชทานธงชาติไทย"  28  กันยายน  (Thai  ...

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (ฝึกอบรมก...
   

วันที่  9  กันยายน  2565  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  อบต.ดุสิต  จัด...

  ประชุมสภา อบต.ดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...
   

วันที่  29  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่...

  พิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ...
   

วันที่  19  สิงหาคม  2565  เวลา  09.00  น.  นายทักษิณ  กา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
3 อาร์สา
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ