องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 


  พิธีเปิดด่านชุมชน อบต.ดุสิต/โครงการป้องกันและลดอุ...
   

วันที่  11  เมษายน  2567  เวลา  09.30 น.  นายทรงธรรม  เดชสิงห์...

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล "ดุสิตเกมส์ ครั้งที...
    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล "ดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 21/2567 ระหว่างวันที่ 2 - 6 และ 8 เมษายน ...
  ประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท...
   

วันที่  22  พฤศจิกายน  2566  ณ  วัดวังรีบุญเลิศ  องค์การบริหารส่วนต...

  กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"
   

กิจกรรม  "วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566"  จัดโดย  องค์การบริห... 
3 อาร์สา
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ

  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551