องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]0
2 รายการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]9
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อาหารเสริม (นม) ) [ 19 ต.ค. 2566 ]19
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) [ 19 ต.ค. 2566 ]17
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) [ 19 ต.ค. 2566 ]16
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 [ 6 ก.พ. 2566 ]38
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]107
8 แผนการจัดจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองค้อ หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต [ 17 ส.ค. 2564 ]188
9 แผนการจัดจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองกา หมู่ที่ 7 บ้านคลองกา ตำบลดุสิต องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 17 ส.ค. 2564 ]177
10 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-026 สาย ทล.41 - หนองนางไหล หมู่ที่ 5,9 บ้านวังรี - พรุวง ตำบลดุสิต [ 17 ส.ค. 2564 ]183
11 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-009 สาย ทล.41 - บ้านจั่นเสือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะขวัญ [ 17 ส.ค. 2564 ]176
12 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Prime Coat รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-027 สาย ทล.41 - บ้านพรุวง หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต [ 17 ส.ค. 2564 ]181
13 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.85-010 จากสายบ้านโคกเทวี - บ้านโคกเคียน บ้านควนจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต [ 9 ส.ค. 2564 ]178
14 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphait Concrete) ปูบน Prime Coat รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-025 สาย ทล.41 - ยางใช้ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต [ 9 ส.ค. 2564 ]179
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กในพื้นที่ตำบลดุสิต จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2564 ]212
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร [ 2 ธ.ค. 2563 ]228
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์-เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 12 พ.ย. 2563 ]207
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 11 [ 12 พ.ย. 2563 ]181
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ค. 2563 ]197
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]172
 
หน้า 1|2