องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]3
2 ประกาศเรื่องรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 23 มี.ค. 2566 ]1
3 ผลแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]27
4 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]2
5 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2565 ]112
6 ผลแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]111
7 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]103
8 รายรับรายจ่ายรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]178
9 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]217
10 รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]172
11 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 มี.ค. 2563 ]175
12 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]178
13 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]213
14 งบแสดงสถานะทางการเงินและอื่นๆ [ 28 ต.ค. 2559 ]174
15 งบประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน [ 28 ต.ค. 2559 ]227
16 งบประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน1 [ 28 ต.ค. 2559 ]173
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]180
18 งบปลายปี 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]194
19 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]253
20 รายงานการับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [ 8 ก.ย. 2553 ]176
 
หน้า 1|2