องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2565 ]32
2 ผลแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]37
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]30
4 รายรับรายจ่ายรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]104
5 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]105
6 รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]101
7 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 มี.ค. 2563 ]109
8 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]101
9 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]108
10 งบแสดงสถานะทางการเงินและอื่นๆ [ 28 ต.ค. 2559 ]101
11 งบประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน [ 28 ต.ค. 2559 ]106
12 งบประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน1 [ 28 ต.ค. 2559 ]103
13 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]108
14 งบปลายปี 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]109
15 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]122
16 รายงานการับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [ 8 ก.ย. 2553 ]106
17 งบแสดงฐานนะการเงิน [ 8 ก.ย. 2553 ]116