ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง การจัดการบริหารน้ำประปา [ 27 มี.ค. 2567 ]
..............................................................................................................
คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 มี.ค. 2566 ]
..............................................................................................................
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ดุสิต [ 22 มี.ค. 2566 ]
..............................................................................................................