องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]22
2 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]32
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]30
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]23
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]25
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]23
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]27
8 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]27
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]24
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2561 ]20
11 ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]23
12 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]33
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 ธ.ค. 2557 ]23
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 20 ธ.ค. 2556 ]26
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 28 ธ.ค. 2555 ]28
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]26
17 บัญชีสรุปโครงการและกิจกรรม ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]29
18 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]26
19 โครงการและงบประมาณ ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]25
20 แผนการดำเนินงานส่วนที่1 คำนำ และสารบัญ [ 27 พ.ค. 2552 ]26