องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำผุด  เกาะลอย

น้ำผุด เกาะลอยเป็นป่าชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  พระบรมราชินีนาถ  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่     บ้านคลองเล  หมู่ที่  3  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่ประมาณ  180  ไร่      มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำผุดขึ้นเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีเกาะเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง  มีน้ำสวยใสเป็นสีเขียวอมฟ้า  รอบ ๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจมากมาย  สามารถเล่นน้ำ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งในหน้าร้อนของทุกปี  จะมีประชาชนทั้งในตำบลและตำบลใกล้เคียงเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก