องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2566 ]11
2 รายงานผลการนำแผนป้องกันและปราปปรามการุทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ E-PlanNECC [ 11 เม.ย. 2566 ]6
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ต.ค. 2565 ]24
4 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) [ 7 ต.ค. 2565 ]15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2565 ]95
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 5 ต.ค. 2564 ]136
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]103
8 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 (รอบ 6 เดือน) [ 23 เม.ย. 2564 ]176
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]173
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 16 ต.ค. 2563 ]174
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]166
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564) [ 30 มี.ค. 2561 ]185
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 30 มี.ค. 2561 ]176
14 รายละเอียดโครงการ(1) [ 30 มี.ค. 2561 ]170
15 รายละเอียดโครงการ(2) [ 30 มี.ค. 2561 ]171