องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ E-PlanNECC [ 2 เม.ย. 2567 ]24
2 รายงานผลการนำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ12 เดือน)ในระบบ E-PlanNECC [ 10 ต.ค. 2566 ]20
3 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2566 ]48
4 รายงานผลการนำแผนป้องกันและปราปปรามการุทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ E-PlanNECC [ 11 เม.ย. 2566 ]39
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ต.ค. 2565 ]72
6 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) [ 7 ต.ค. 2565 ]52
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2565 ]128
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 5 ต.ค. 2564 ]181
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]136
10 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 (รอบ 6 เดือน) [ 23 เม.ย. 2564 ]210
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]206
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 16 ต.ค. 2563 ]211
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]203
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564) [ 30 มี.ค. 2561 ]224
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 30 มี.ค. 2561 ]216
16 รายละเอียดโครงการ(1) [ 30 มี.ค. 2561 ]210
17 รายละเอียดโครงการ(2) [ 30 มี.ค. 2561 ]208