องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการแก้ไขสัญญา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 26 เม.ย. 2567 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 2 ต.ค. 2566 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 3 ต.ค. 2565 ]46
4 คู่มือปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]42
5 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]224
6 แบบบันทึกร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]230