องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]47
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]36
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]39
4 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 ม.ค. 2566 ]38
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 17 ม.ค. 2566 ]36
6 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน [ 16 ม.ค. 2566 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 10 ม.ค. 2566 ]39
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]36
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 20 ธ.ค. 2565 ]31
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ [ 9 ธ.ค. 2565 ]36
11 รายงานผลการดำเนินแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต [ 10 ต.ค. 2565 ]35
12 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.ฯ [ 7 ต.ค. 2565 ]33
13 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับโอนย้ายฯ [ 7 ต.ค. 2565 ]31
14 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 7 ต.ค. 2565 ]35
15 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]37
16 แผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
17 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
18 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 31 มี.ค. 2565 ]141
19 ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต [ 10 ก.พ. 2565 ]27
20 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]127
 
หน้า 1|2|3|4