องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 31 มี.ค. 2565 ]33
2 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]36
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]39
4 แผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]39
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 มี.ค. 2564 ]111
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 มี.ค. 2564 ]102
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดุสิต [ 18 ก.พ. 2564 ]99
8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ม.ค. 2564 ]115
9 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]112
10 วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]112
11 การดำเนินการบริหารงานทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 ต.ค. 2563 ]116
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 ต.ค. 2563 ]116
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณภาพ จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]106
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 31 ส.ค. 2563 ]113
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 [ 31 ส.ค. 2563 ]109
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 ก.ค. 2563 ]112
17 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ต.ค. 2562 ]118
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2562 ]113
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]115
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]118
 
หน้า 1|2|3|4