องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ที่  51/2564  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  ลงวันที่  1  มีนาคม  2564    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ