องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 21 เม.ย. 2565 ]140
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]132
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 8 ม.ค. 2564 ]266
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]221
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]226
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้่น ประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]194
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้่น ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]208