องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ