องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะโดยการใช้ภูมิปัญญาพื...
   

วันที่  11,13  กรกฎาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดกิจกรรมตามโ...

  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
   

วันที่  9  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำ...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
   

วันที่  14  มิถุนายน  2562  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ...

  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนธนา...
   

วันที่  10  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30  น.  องค์การบริหารส่วน... 
"ไหว้พระ แลถ้ำ ล่องลำตาปี"
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551