องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
   

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  13.00 น.  นายสมยศ  รักษาวงศ...

  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าห...
   

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส...

  การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง โดย สำน...
   

วันที่  20  มกราคม  2563  เวลา  13.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วน...

  โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563
   

วันที่  11  มกราคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  โรงเ... 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551