องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
เอกสาร แบบฟอร์ม สปสช.
แบบฟอร์มในการติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
       1 - 3  พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต    จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี  2560  ณ  วัดสวนพิกุล  หมู่ที่  6  ตำบล...
 
  โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพล...
  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
  พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระ...
  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือ...
  "สะพรั่งงามดาวเรืองของพ่อ" (ตามโครงการ "ชาวดุสิตร...
  ประชุมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต
  โครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.