องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  การจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผ...
   

วันที่  23  มีนาคม  2564  เวลา  14.00  น.  ณ  วัดวังรีบุุ...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
   

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประ...

  ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการปฏิบัติภายในตลาดนัด และตร...
   

วันที่  8  มกราคม  2564  งานบริการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต&...

  พิธีเปิดด่านบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเห...
   

วันที่  29  ธันวาคม  2563  เวลา  09.00 น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์&...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง