องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานและลูกจ...
   

วันที่  5  พฤศจิกายน  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่...

  ประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเ...
   

วันที่  29  ตุลาคม  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วน...

  ประชุมสำนักงานปลัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   

วันที่  25  ตุลาคม  2562  นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  หัวหน้าสำนักง...

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย...
   

วันที่  23  ตุลาคม  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วส... 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551