องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ ...
   

วันที่  9  กรกฎาคม  2563  พ.อ.นราธิป  จอง  ผบ.พัน.สพ.กระสุน  2...

  ประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ...
   

"ประชุมผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  อบต.ดุสิต ...

  โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตำบลดุสิต...
   

วันที่  3  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำ...

  พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง