องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน...
   

วันที่  15  มิถุนายน  2564  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day
   

วันที่  28  พฤษภาคม  2564  งานบริการสาธารณสุข  สำนักงานปลัด  จัดกิจ...

  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถู...
   

วันที่  17 - 18  พฤษภาคม  2564  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริห...

  จัดตั้งด่านสกัด คัดกรอง และดำเนินการตามมาตรการเฝ...
   

วันที่  7  พฤษภาคม  2564  นายสมยศ  รักษาวงศ์  ตำแหน่ง  นายก อบ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง