องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 256...
   

วันที่  5  ธันวาคม  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วน...

  ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกั...
   

วันที่  27  พฤศจิกายน  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส...

  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานและลูกจ...
   

วันที่  5  พฤศจิกายน  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่...

  ประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเ...
   

วันที่  29  ตุลาคม  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วน... 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551