องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ ส...
   

วันที่  13  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารตำ...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...
   

วันที่  12  สิงหาคม  2563  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่ว...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ ...
   

วันที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่ว...

  กิจกรรม ฺฺBigcleannig Day (คัดแยกขยะ)
   

วันที่  31  กรกฎาคม  2563  งานบริการสาธารณสุข  สำนักงานปลัด  องค์กา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง