องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
เอกสาร แบบฟอร์ม สปสช.
แบบฟอร์มในการติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
       วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  งานบริหารทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมคณะผู้บริหารฯ  พนักงาน/เจ้าหน้าที่  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2561  ณ&n...
 
  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
  ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกั...
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
  ประชุมแนวทางการนำเสนอโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ...
  โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพล...
  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
  พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)