องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิ...
    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2562
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
   

วันที่  9  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำ...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
   

วันที่  14  มิถุนายน  2562  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ...

  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนธนา...
   

วันที่  10  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30  น.  องค์การบริหารส่วน... 
"ไหว้พระ แลถ้ำ ล่องลำตาปี"
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551