องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
เอกสาร แบบฟอร์ม สปสช.
แบบฟอร์มในการติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
       20  มิถุนายน  2561  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ดำเนินการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2561  เพื่อทราบการรายงานผลการติดตามผลและประเ...
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
  โครงการจัดงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2561
  โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับ สำนักงา...
  โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล...
  กิจกรรมเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561
  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
  ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกั...
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)