องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  ตรวจรังานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...
   

"ลงพื้นที่ออกตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางห...

  จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระ...
   

วันที่  20  พฤษภาคม  2563  อบต.ดุสิต  จัดตั้ง  "ตู้ปันสุข"...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...
   

วันที่  15  พฤษภาคม  2563 เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล...

  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำ้ โดยสำรวจและประเมินแหล...
   

"ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ  โดยสำรวจและประเมินแหล่งกักเก็บน้ำดิบเพื่อวางแผนรับมือความ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง