องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ...[วันที่ 2019-10-07][ผู้อ่าน 9]
 
  งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลดุส...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิ...[วันที่ 2019-07-11][ผู้อ่าน 16]
 
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-07-09][ผู้อ่าน 723]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2019-06-14][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนธนา...[วันที่ 2019-06-10][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ...[วันที่ 2019-06-03][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562[วันที่ 2019-05-18][ผู้อ่าน 87]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ/พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่...[วันที่ 2019-05-08][ผู้อ่าน 90]
 
  ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบร...[วันที่ 2019-03-19][ผู้อ่าน 103]
 
  กิจกรรมเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-18][ผู้อ่าน 155]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21