องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]65
2 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]62
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2561 ]62
4 ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]60
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]64
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 ธ.ค. 2557 ]55
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 20 ธ.ค. 2556 ]53
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 28 ธ.ค. 2555 ]51
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]52
10 บัญชีสรุปโครงการและกิจกรรม ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]49
11 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]56
12 โครงการและงบประมาณ ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]48
13 แผนการดำเนินงานส่วนที่1 คำนำ และสารบัญ [ 27 พ.ค. 2552 ]52