องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]12
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]12
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]14
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]12
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]132
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]123
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2561 ]129
8 ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]128
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]133
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 ธ.ค. 2557 ]118
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 20 ธ.ค. 2556 ]120
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 28 ธ.ค. 2555 ]112
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]114
14 บัญชีสรุปโครงการและกิจกรรม ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]110
15 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]121
16 โครงการและงบประมาณ ปี 2550 [ 27 พ.ค. 2552 ]114
17 แผนการดำเนินงานส่วนที่1 คำนำ และสารบัญ [ 27 พ.ค. 2552 ]114