องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 1-7 [ 5 ต.ค. 2560 ]135
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 8-13 [ 5 ต.ค. 2560 ]103
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558-2560 [ 29 เม.ย. 2559 ]144
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]157
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]92
6 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]87
7 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]94
8 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4 ปี(พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]92
9 ภาระค่าใช้จ่ายแผนพนักงานจ้าง 4 ปี(2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]100
10 บันชีแสดงการจัดคนลงสู้ตำแหน่ง 4ปี (พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]92
11 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]88
12 แผนอัตราำกำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]98
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]89
14 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]97
15 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู้ตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]105
16 ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมา [ 27 พ.ค. 2552 ]91
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการ [ 27 พ.ค. 2552 ]90
18 11. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค [ 27 พ.ค. 2552 ]78
19 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังพนั [ 27 พ.ค. 2552 ]91
20 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง [ 27 พ.ค. 2552 ]84
 
หน้า 1|2