องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 31 ส.ค. 2563 ]22
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 [ 31 ส.ค. 2563 ]19
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 ก.ค. 2563 ]17
4 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ต.ค. 2562 ]34
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2562 ]33
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]32
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]30
8 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2562 ]35
9 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]36
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]30
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]31
12 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]33
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 1-7 [ 5 ต.ค. 2560 ]200
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 8-13 [ 5 ต.ค. 2560 ]158
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 29 ก.ย. 2560 ]31
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558-2560 [ 29 เม.ย. 2559 ]222
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]232
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]142
19 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]146
20 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]150
 
หน้า 1|2|3