องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ต.ค. 2562 ]0
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2562 ]0
3 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2562 ]0
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 1-7 [ 5 ต.ค. 2560 ]152
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 8-13 [ 5 ต.ค. 2560 ]121
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 29 ก.ย. 2560 ]0
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558-2560 [ 29 เม.ย. 2559 ]175
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]186
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]106
10 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]104
11 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]110
12 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4 ปี(พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]107
13 ภาระค่าใช้จ่ายแผนพนักงานจ้าง 4 ปี(2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]116
14 บันชีแสดงการจัดคนลงสู้ตำแหน่ง 4ปี (พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]106
15 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]102
16 แผนอัตราำกำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]114
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]105
18 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]114
19 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู้ตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]119
20 ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมา [ 27 พ.ค. 2552 ]109
 
หน้า 1|2