องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 มี.ค. 2564 ]2
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 มี.ค. 2564 ]0
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดุสิต [ 18 ก.พ. 2564 ]0
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ม.ค. 2564 ]3
5 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]4
6 วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]4
7 การดำเนินการบริหารงานทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 ต.ค. 2563 ]3
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 ต.ค. 2563 ]5
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณภาพ จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]1
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 31 ส.ค. 2563 ]4
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 [ 31 ส.ค. 2563 ]4
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 ก.ค. 2563 ]4
13 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ต.ค. 2562 ]6
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2562 ]4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]5
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]3
17 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2562 ]4
18 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 1 เม.ย. 2562 ]3
19 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]3
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]7
 
หน้า 1|2|3