องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ต.ค. 2562 ]8
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2562 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]7
5 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2562 ]11
6 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]8
9 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]8
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 1-7 [ 5 ต.ค. 2560 ]163
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ข้อ 8-13 [ 5 ต.ค. 2560 ]132
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 29 ก.ย. 2560 ]10
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558-2560 [ 29 เม.ย. 2559 ]189
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]200
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2558-2560) [ 20 ต.ค. 2557 ]118
16 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]119
17 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งปี2558-2560 [ 20 ต.ค. 2557 ]123
18 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4 ปี(พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]120
19 ภาระค่าใช้จ่ายแผนพนักงานจ้าง 4 ปี(2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]128
20 บันชีแสดงการจัดคนลงสู้ตำแหน่ง 4ปี (พ.ศ.2556-2559) [ 26 ต.ค. 2555 ]119
 
หน้า 1|2|3