องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 472 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้เสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ส.ค. 2562 ]15
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ส.ค. 2562 ]17
3 ประกาศผู้ชนะการราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้ หมู่ที่ 5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ส.ค. 2562 ]15
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้ หมู่ที่ 5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 8 ส.ค. 2562 ]15
5 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 7 ส.ค. 2562 ]15
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ส.ค. 2562 ]15
7 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ค. 2562 ]16
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ค. 2562 ]18
9 ราคากลางจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้  หมู่ที่ 5  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ค. 2562 ]19
10 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ควนเคียร - ต้นจิก ม.2,9 ต.ดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 26 มิ.ย. 2562 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกโรงเรียนบ้านสวนพิกุล - แยกบ้านทุ่งมวง ม.6 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช [ 6 มิ.ย. 2562 ]33
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) [ 21 พ.ค. 2562 ]44
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]44
14 ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนน สายโคกเคียน - พรรณราชลเขต ม.3 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 เม.ย. 2562 ]56
15 ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนน ทล.41- ทุ่งโพธิ์งาม ม.10 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 เม.ย. 2562 ]57
16 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 9 เม.ย. 2562 ]54
17 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องสว่าง โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ [ 9 เม.ย. 2562 ]49
18 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้ออาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 9 เม.ย. 2562 ]49
19 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำมอร์เตอร์ไฟฟ้า [ 9 เม.ย. 2562 ]48
20 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองช่าง รหัสพัสดุ 420-56-0012 [ 9 เม.ย. 2562 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24