องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด DOUBLE SURFACE TRETMENT สายสามแยกหนองค้อ - สายแยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธุ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 13 ก.พ. 2561 ]
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ [ 13 ก.พ. 2561 ]
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา นายสุพิศ ไม้เรียง - บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 5 , 9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ 2, 9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายควนเศียร - ต้นจิก หมู่ที่ 2 , 9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายต้นจิก – เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 5 , 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดวังรี - พรุไม้จันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองจิก – เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะขวัญ - ยางใช้ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าส้าน - วังปริง หมู่ที่ 6 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16