องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 506 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายมาศ กระสัน-บ้านนายกรด ช่วยวัง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2564 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์-สระน้ำฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2564 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ ๙ บ้านพรุวง ตำบลดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช [ 29 เม.ย. 2564 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง  กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกกลุ่มออมทรัพย์ – เกาะลอยน้ำผุด ม.3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช [ 29 มี.ค. 2564 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง  กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดสวนพิกุล-บ้านในทอน ม.6 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช [ 29 มี.ค. 2564 ]8
6 ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการวางท่อประปา 2 ข้างทางถนนสาย ทล.41 [ 22 มี.ค. 2564 ]3
7 TOR จ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการวางท่อประปา 2 ข้างทางถนนสาย ทล.41 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 9 มี.ค. 2564 ]4
8 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการวางท่อประปา 2 ข้างทางถนนสาย ทล.41 [ 25 ก.พ. 2564 ]7
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์-สระน้ำฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2564 ]3
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายมาศ กระสัน-บ้านนายกรด ช่วยวัง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2564 ]4
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์-สระน้ำฉนวนจันทร์ ม.2 [ 3 ก.พ. 2564 ]5
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายมาศ กระสัน-บ้านนายกรดช่วยวัง ม.10 [ 3 ก.พ. 2564 ]3
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์ - เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 5 ม.ค. 2564 ]4
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 5 ม.ค. 2564 ]5
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 5 ม.ค. 2564 ]4
16 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]3
17 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์-เขตสุาษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]4
18 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ธ.ค. 2563 ]5
19 ประกาศขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]5
20 ประกาศขอเขตของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์-เขตสุาษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26