องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 482 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขายทอดตลาดและชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  [ 19 มิ.ย. 2563 ]5
3 ประกาศ ตรวจรับพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ. ถ 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5 - เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5 ,7 บ้านวังรี , บ้านคลองกา ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 มิ.ย. 2563 ]2
4 ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 20 พ.ค. 2563 ]5
5 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 17 มี.ค. 2563 ]25
6 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5- เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5,7 บ้านคลองกา [ 17 มี.ค. 2563 ]21
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 9 มี.ค. 2563 ]26
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5- เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5,7 บ้านคลองกา [ 9 มี.ค. 2563 ]23
9 ประกาศ การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงถนนในตำบลดุสิต [ 22 ม.ค. 2563 ]43
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]0
11 ประกาศผู้เสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ส.ค. 2562 ]84
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ส.ค. 2562 ]80
13 ประกาศผู้ชนะการราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้ หมู่ที่ 5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ส.ค. 2562 ]76
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้ หมู่ที่ 5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 8 ส.ค. 2562 ]73
15 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 7 ส.ค. 2562 ]72
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ส.ค. 2562 ]79
17 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ค. 2562 ]74
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ค. 2562 ]79
19 ราคากลางจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้  หมู่ที่ 5  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ค. 2562 ]75
20 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ควนเคียร - ต้นจิก ม.2,9 ต.ดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 26 มิ.ย. 2562 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25