องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด DOUBLE SURFACE TRETMENT สายสามแยกหนองค้อ - สายแยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธุ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 22 มิ.ย. 2561 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านโคกเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 พ.ค. 2561 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 พ.ค. 2561 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านพรุวง หมู่ที่ 2,9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 พ.ค. 2561 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านคลองเล หมู่ที่ 3 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 พ.ค. 2561 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเจนวิทย์ สังขะเลขา - แม่น้ำตาปี บ้านพรรณราชลเขต หมู่ที่ 11 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 7 พ.ค. 2561 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุุสิต เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 25 เม.ย. 2561 ]
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านคลองเล หมู่ที่ 3 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 เม.ย. 2561 ]
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านโคกเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 เม.ย. 2561 ]
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านพรุวง หมู่ที่ 2,9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 เม.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29