องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทางหลวง ๔๑ บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ ๑๐ , ๔ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทางหลวง ๔๑ บ้านพรุวง หมู่ที่ ๙ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ ๒ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ก.ย. 2561 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41 - โรงเรียนทุ่งโพธิ์งาม หมู่ที่ 10 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ก.ย. 2561 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุุสิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กง 4151 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุุสิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงมอร์เตอร์สูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุุสิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครืองพิมพ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุุสิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเวทีตกแต่งสถานที่หล่อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2561 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุุสิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอถ้ำพรรณรา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33