องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 494 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์ - เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 5 ม.ค. 2564 ]6
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 5 ม.ค. 2564 ]4
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 5 ม.ค. 2564 ]5
4 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]10
5 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์-เขตสุาษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]8
6 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ธ.ค. 2563 ]7
7 ประกาศขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]6
8 ประกาศขอเขตของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์-เขตสุาษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต [ 23 ธ.ค. 2563 ]10
9 ประกาศขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการสร้างขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ธ.ค. 2563 ]9
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ. 85-010 สายบ้านโคกเทวี - บ้านโคกเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 ก.ย. 2563 ]49
11 ประกาศ ราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ. 85-010 สายบ้านโคกเทวี - บ้านโคกเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2563 ]32
12 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลดุสิต [ 13 ส.ค. 2563 ]37
13 ประกาศขายทอดตลาดและชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]54
14 การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  [ 19 มิ.ย. 2563 ]46
15 ประกาศ ตรวจรับพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ. ถ 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5 - เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5 ,7 บ้านวังรี , บ้านคลองกา ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 มิ.ย. 2563 ]45
16 ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 20 พ.ค. 2563 ]48
17 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 17 มี.ค. 2563 ]61
18 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5- เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5,7 บ้านคลองกา [ 17 มี.ค. 2563 ]63
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 9 มี.ค. 2563 ]63
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5- เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5,7 บ้านคลองกา [ 9 มี.ค. 2563 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25