องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 21 มิ.ย. 2562 ]29
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]58
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]59
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]52
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉ.แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]59
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561-2564 [ 28 ก.ค. 2560 ]58
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี(พ.ศ. 2560-2562) [ 11 พ.ค. 2559 ]50
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 22 มิ.ย. 2558 ]56
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 22 มิ.ย. 2558 ]52
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 13 มิ.ย. 2557 ]61
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 13 มิ.ย. 2557 ]53
12 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) [ 28 มิ.ย. 2556 ]59
13 แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 29 มิ.ย. 2555 ]54
14 แผนพัฒนาสามปี ( 2555 - 2557 ) [ 19 ส.ค. 2554 ]54
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557 ) [ 19 ส.ค. 2554 ]54
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554 [ 27 พ.ค. 2554 ]52
17 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554 [ 27 พ.ค. 2554 ]57
18 ส่วนที่ 5รายละเอียดโครงการพัฒนา [ 27 พ.ค. 2554 ]50
19 ส่วนที่ 4ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี [ 27 พ.ค. 2554 ]51
20 สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในปีที่ผ่ [ 27 พ.ค. 2554 ]50
 
หน้า 1|2