องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใช้น้ำประปา [ 1 พ.ย. 2559 ]46
2 การฝากมาตรวัดน้ำ [ 1 พ.ย. 2559 ]48
3 การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ (กรณีฝากมาตรวัดน้ำ) [ 1 พ.ย. 2559 ]44
4 การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ [ 1 พ.ย. 2559 ]48
5 การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา [ 1 พ.ย. 2559 ]40
6 การโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา [ 1 พ.ย. 2559 ]43
7 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่ 1, ง และจ ลักษณะที่ 1) [ 20 ส.ค. 2558 ]42
8 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง [ 20 ส.ค. 2558 ]47
9 การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ [ 20 ส.ค. 2558 ]42
10 การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ [ 20 ส.ค. 2558 ]44
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ส.ค. 2558 ]40
12 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 31 ก.ค. 2558 ]46
13 การรับชำระภาษีป้าย [ 31 ก.ค. 2558 ]41
14 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ก.ค. 2558 ]42
15 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ก.ค. 2558 ]39
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 31 ก.ค. 2558 ]43
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ก.ค. 2558 ]43
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ก.ค. 2558 ]44
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ก.ค. 2558 ]43
20 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 31 ก.ค. 2558 ]42
 
หน้า 1|2