องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

คณะผู้บริหาร


นายสมยศ รักษาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสวี โพธิ์ประดิษฐ์
นายอรุณ พรหมฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเอกสิทธิ์ อานนท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล