วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4151 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมกระจกหน้าต่างห้องสำนักปลัดและกระจกประตูพร้อมมือจับประตูอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พิธีรับมอบพระบรมฉาลาลักษณ์พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 2618 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง