องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2559 ]90
102 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี(พ.ศ. 2560-2562) [ 16 พ.ค. 2559 ]98
103 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]104
104 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2559 [ 26 เม.ย. 2559 ]93
105 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง [ 20 เม.ย. 2559 ]101
106 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 1 ก.พ. 2559 ]98
107 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 19 ม.ค. 2559 ]100
108 ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 [ 14 ม.ค. 2559 ]143
109 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 1 ม.ค. 2559 ]109
110 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]105
111 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2559 [ 23 ธ.ค. 2558 ]91
112 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 4 ธ.ค. 2558 ]92
113 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]105
114 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]103
115 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลีองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 3 ต.ค. 2558 ]92
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2558 ]122
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ก.ย. 2558 ]96
118 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ส่วนที่ 1 คำแถลง, ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล, รายงานประมาณการรายรับ, รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 17 ก.ย. 2558 ]101
119 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]88
120 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]100
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9