องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


กิจกรรม ฺฺBigcleannig Day (คัดแยกขยะ)


วันที่  31  กรกฎาคม  2563  งานบริการสาธารณสุข  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดกิจกรรม Bigcleaning  Day โดยมี ผู้บริหารฯ  ข้าราชการ และลูกจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกันคัดแยกขยะ ณ  อาคารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลดุสิต  

2021-01-08
2020-12-29
2020-12-23
2020-12-15
2020-12-14
2020-10-31
2020-10-23
2020-10-13
2020-10-12
2020-09-18