องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

วันที่  3  กรฎาคม  2563  เวลา  09.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ให้แก่  ครอบครัวของนายเฉลียว  พรหมฤทธิ์  บ้านเลขที่  188  หมู่ที่  6  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตได้ดำเนินการจัดทำโครงการบ้านประชารัฐเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่พัก  ที่มีความมั่นคงปลอดภัย  และถาวร  โดยได้สร้างและซ่อมแซมบ้าน  ให้กับ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  จำนวน  8  หลัง  และบ้านประชารัฐของนายเฉลียว  พรหมฤทธิ์  เป็นหลังที่  8  การดำเนินการใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  และผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคก่อสร้าง  ได้แก่  บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ  จำกัด  บริษัทภัทรพาราวู้ด  จำกัด  และบริษัทธนาราพาราวู้ด  จำกัด  ในส่วนของแรงงานก่อสร้าง  ได้รับความร่วมมือด้วยดี  จากพนักงาน/เจ้าหน้าที่  อบต.ดุสิต  อปพร.ตำบลดุสิต  พนักงานบริษัทเซาท์แลนรีซอร์ซ  จำกัด  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  ตำบลดุสิต และตำบลถ้ำพรรณรา  รวมทั้งประชาชนจิตอาสาร่วมช่วยก่อสร้าง  ซึ่งทำให้การดำเนินการดังกล่าวมีผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ซึ่งในพิธีฯ ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตได้รับเกียรติจาก  นาย ช  โชคชัย  คำแหง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ  โดยนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนวตำบลดุสิต  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีฯ  และได้รับเกียรติจาก  นายวีระพรรณ  สุขะวัลลิ  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  หัวหน้าส่วนราชการ  ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา  กำนัน/ผู้ใหญ่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาฯ  อบต.ดุสิต  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมพิธีฯ  และร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดงานในครั้งนี้

2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-13
2020-08-12
2020-08-11
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-24