องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562


วันที่  9  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  วัด  โรงเรียน  และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต  จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  "พิธีหล่อเทียนพรรษา"  ณ  วัดสวนพิกุล  หมู่ที่  6  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย  นายกิตติพงษ์รองเดช  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  และนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ  โดยมีผู้นำชุมชน  ประชาชน  และโรงเรียนต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลดุสิตเข้าร่วมกิจกรรม

2020-05-22
2020-05-20
2020-05-15
2020-05-12
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-15
2020-04-13