องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562


วันที่  9  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  วัด  โรงเรียน  และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต  จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  "พิธีหล่อเทียนพรรษา"  ณ  วัดสวนพิกุล  หมู่ที่  6  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย  นายกิตติพงษ์รองเดช  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  และนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ  โดยมีผู้นำชุมชน  ประชาชน  และโรงเรียนต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลดุสิตเข้าร่วมกิจกรรม

2019-10-07
2019-09-27
2019-09-13
2019-07-11
2019-07-09
2019-06-14
2019-06-10
2019-06-03
2019-05-18
2019-05-08