องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต


วันที่  7  กันยายน  2560  เวลา  13.00  น.  งานสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560  กำหนด