องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต


วันที่  6  กันยายน  2560  เวลา  13.30  น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต  จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อวางแผน  หรือโครงการหรือกิจกรรม  และแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต  ประจำปี  2560  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต