องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2560 (กิจกรรมอบรม หัวข้อ "การฝึกสมาธิในเด็กปฐมวัย และ วินัยต้องฝึกตั้งแต่เด็ก" และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์)


วันที่  1  กันยายน  2560  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดกิจกรรมอบรม  หัวข้อ  "การฝึกสมาธิในเด็กปฐมวัย  และ  วินัยต้องฝึกตั้งแต่เด็ก"  และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์  ตามแผนดำเนินการของโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง  ประจำปี  2560  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง  หมู่ที่  4  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี  ผู้ปกครองและนักเรียน(เด็กเล็ก)  จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวงเข้าร่วมกิจกรรม  และนายสมยศ รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด