องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำนาบก) ตามหลักปรัชญาพอเพียง


วันที่  22  สิงหาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  "การทำนาบก"  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  ตำบลดุสิต  และศึกษาเรียนรู้การทำนาบก  ณ  แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  บ้านนายเกษม  นามะหึงษ์  หมู่ที่  4  ตำบลดุสิต  ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ  (การทำนาบก)  ตามหลักปรัชญาพอเพียง