องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  กำหนดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2560  ครั้งที่  1  ในวันที่  15  สิงหาคม  2560  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ในญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2561  ขั้นรับหลักการ