องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)


ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ.อปท.) ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment  :  LPA)  (สถ.อปท.)  ประจำปี  2561    เอกสารประกอบ

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ.อปท.) ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ