องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)


ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (LPA)  ประจำปี  2560

    เอกสารประกอบ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ