องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ.อปท.) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  Performance  Assessment : LPA)  (สถ.อปท.)  ประจำปี  2563    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ.อปท.) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ