องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 สายแยก ทล.41 - ทุ่งหนองควาย ทล.41 - บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10 , 4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 สายแยก ทล.41 - ทุ่งหนองควาย ทล.41 - บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10 , 4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 สายแยก ทล.41 - ทุ่งหนองควาย ทล.41 - บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10 , 4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ