องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) [ 15 ก.ค. 2567 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 4 ก.ค. 2567 ]2
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]2
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567) [ 17 เม.ย. 2567 ]1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]4
7 ความก้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามในสัญญาแล้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]18
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]12
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]7
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]8
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2566) [ 15 ม.ค. 2567 ]6
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]12
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]24
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]10
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 12 ต.ค. 2566 ]25
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]27
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]36
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]37
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]30
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]21
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]22
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม -มีนาคม 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]39
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]21
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]52
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]49
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 16 ม.ค. 2566 ]17
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]51
29 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]49
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]49
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]53
32 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]68
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]70
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]89
35 รายการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]94
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]94
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]101
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]123
39 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]127
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]140
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]147
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]148
43 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]177
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]137
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]139
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]215
47 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]198
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]207
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]124
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]194
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]190
52 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]190
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]201
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]195
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดทอน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]231
56 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]193
57 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]233
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]201
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]189
60 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]185
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]191
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]189
63 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]181
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]192
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]178
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]183
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]177
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]234
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]181
70 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]176
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]204
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]176
73 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]168
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]182
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]180
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]174
77 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]173
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]176
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]181
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]173
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]177
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]176
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]180
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรฏาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]181
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]184
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]173
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]174
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]187
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]181
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]173
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]171
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]166
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]174
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]168
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]174
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]177
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]174
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]192
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2561 ]174
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]176
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]172
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]183
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]184
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]176
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]180
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]174
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]164
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]169
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]165
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]164
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]172
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]165
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]160
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]173
115 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]159
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]166
117 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]156
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 9 ก.ย. 2559 ]161
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 8 ส.ค. 2559 ]161
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]160
121 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]148
122 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 7 มิ.ย. 2559 ]163
123 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 9 พ.ค. 2559 ]162
124 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 7 เม.ย. 2559 ]150
125 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 มี.ค. 2559 ]156
126 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]160
127 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 12 ม.ค. 2559 ]161
128 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]170
129 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]167
130 สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 [ 12 มิ.ย. 2558 ]179