องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพสมาคมประชาคมคนตาบอดช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พร้อมด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอด  เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ในพื้นที่ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  1  ราย

2022-06-29
2022-06-27
2022-06-03
2022-05-11
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-31