องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพสมาคมประชาคมคนตาบอดช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พร้อมด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอด  เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ในพื้นที่ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  1  ราย

2021-08-27
2021-08-16
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-21
2021-07-19
2021-07-15
2021-07-14