องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ "มอบถุงยังชีพกำลังใจ" ช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดุสิต


วันที่  30  กรกฎาคม  2564  เวลา  11.00  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก อบต.ดุสิต  พร้อมด้วย  นายพรรธวัสคุ์  นิลพัฒน์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  นายสิรวิชญ์ จีนย้าย  ปลัดอำเภอ  นายคำพร  แสงระวี กำนันตำบลดุสิต ผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.รพ.สต.บ้านพรรณราชลเขต  และ สจ.วัชรพล  เพิ่ม  ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลดุสิตที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  COVID-19  (กลุ่มเสี่ยงสูง "ผู้ถูกกักตัว"  เพื่อควบคุมโรค)  จำนวน  37  ครัวเรือน  ทั้งนี้  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  ได้ขอบคุณผู้ถูกกักตัวที่ให้ความร่วมมือและเคร่งครัดตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่เชื้อในชุมชม

2022-06-29
2022-06-27
2022-06-03
2022-05-11
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-31