องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแจ้งขุดดิน [ 31 ก.ค. 2558 ]69
22 การแจ้งถมดิน [ 31 ก.ค. 2558 ]74
23 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 31 ก.ค. 2558 ]70
24 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 ก.ค. 2558 ]71
25 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 31 ก.ค. 2558 ]73
26 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 ก.ค. 2558 ]70
27 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 ก.ค. 2558 ]69
28 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 ก.ค. 2558 ]72
29 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 ก.ค. 2558 ]69
30 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 31 ก.ค. 2558 ]70
31 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 31 ก.ค. 2558 ]74
32 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 31 ก.ค. 2558 ]70
33 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 31 ก.ค. 2558 ]73
 
|1หน้า 2