องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564


วันที่  19  กรกฎาคม  2564  เวลา  10.00  น.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2564  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุุสิต  พร้อมคณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด  อบต.ดุสิต  ร่วมถวายเทียนพรรษา  ให้กับ  วัดสวนพิกุล  วัดเศียรดุสิต  วัดวังรีบุญเลิศ  และวัดถ้ำกัลยาณมิตร  เพื่อให้พระสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ  เป็นพุทธบูชาในช่วงจำพรรษาตลอด  เวลา  3  เดือน

2021-07-19
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-02
2021-06-18
2021-06-16
2021-05-28
2021-05-20
2021-05-07
2021-05-06