องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมจัดตั้งและดำเนินการพื้นที่กักกันโรค (Local Quarantine) ฺ


วันที่  14  กรกฎาคม  2564  เวลา  14.00  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  (ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลดุสิต)  สั่งการให้งานบริการสาธารณสุข  สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต  เร่งจัดตั้งและดำเนินการพื้นที่กักกันโรค  (Local  Quarantine)  เพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคจากผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม)  10  จังหวัด  ได้แก่  กทม.  นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  และสงขลา  ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวต้องกักตัวอย่างน้อย  14  วัน  ตั้งแต่  1  กรกฎาคม  2564  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  โดย  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมให้กำหนดแนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และมีความปลอดภัยต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เป็นสำคัญ

2021-07-19
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-02
2021-06-18
2021-06-16
2021-05-28
2021-05-20
2021-05-07
2021-05-06