องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีเปิดจุดตรวจสกัด/คัดกรอง COVID-19 สำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลดุสิต


วันที่  2  กรกฎาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดพิธีเปิดจุดตรวจสกัด/คัดกรอง  COVID-19  สำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลดุสิต  โดย  นายษฐา  ขาวขำ  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการตั้งจุดตรวจสกัด/คัดกรอง  และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  สำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งการตั้งจุดตรวจฯ  ดังกล่าวได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอถ้ำพรรณรา  เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  โดย  บูรณาการร่วมกับอำเภอถ้ำพรรณรา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา  สภ.ถ้ำพรรณรา  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลดุสิต  ผู้นำชุมชน  รพ.สต.บ้านเกาะขวัญ  รพ.สต.บ้านพรรณราชลเขต  อปพร.ตำบลดุสิต  และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในพื้นที่ตำบลดุสิต  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา  เริ่มตั้งแต่วันที่  28  มิถุนายน  - 17  กรกฎาคม  2564 ณ  บริเวณที่พักสายตรวจสวนพิกุล  หมู่ที่  6  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอทุ่งใหญ่ที่มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

2021-07-19
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-02
2021-06-18
2021-06-16
2021-05-28
2021-05-20
2021-05-07
2021-05-06