องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการปฏิบัติภายในตลาดนัด และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


วันที่  8  มกราคม  2564  งานบริการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ลงพื้นที่บริเวณตลาดนัดโคกเคียน  หมู่ที่  2  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติภายในตลาดนัด  และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19)   

2021-01-08
2020-12-29
2020-12-23
2020-12-15
2020-12-14
2020-12-09
2020-12-08
2020-12-05
2020-12-02
2020-11-27