องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีเปิดด่านบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อบต.ดุสิต 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564


วันที่  29  ธันวาคม  2563  เวลา  09.00 น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในพิธีเปิดด่านบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดย  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด  อบต.ดุสิต   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ  มีหัวหน้าส่วนราชการ  จนท.ตร.สภ.ถ้ำพรรณรา  ผอ.รพ.สต.  ผอ.โรงเรียน  สมาชิกสภา  อบต.ดุสิต  อปพร.ตำบลดุสิต  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน  (ด่านบริการประชาชน)  ในระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2563 - 4  มกราคม  2564  ณ  บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อมุ่งเน้นป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ ควบคู่ดูแลความปลอดภัยในการสัญจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยป้องกันการเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

2021-01-08
2020-12-29
2020-12-23
2020-12-15
2020-12-14
2020-12-09
2020-12-08
2020-12-05
2020-12-02
2020-11-27