องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต ครั้งที่ 3/2563


วันที่  24  กรกฎาคม  2563  นายสมยศ  รักษาวงศ์  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต  (นายก อบต.ดุสิต)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ดุสิต  ครั้งที่  3/2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยในที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยน/แก้ไขโครงการขอรับเงินงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ดุสิต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  จำนวน  3  โครงการ  พร้อมรายงานสถานะการเงิน  และพูดคุยปรึกษาหารือในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2021-01-08
2020-12-29
2020-12-23
2020-12-15
2020-12-14
2020-10-31
2020-10-23
2020-10-13
2020-10-12
2020-09-18