องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา  จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2563   โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณราได้กำหนดแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดุสิต  จำนวน  11  หมู่บ้าน  ในระหว่างวันที่  9  -  18  มิถุนายน  2563  โดยให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  หรือมารับวัคซีนดังกล่าวเพื่อนำกลับไปดำเนินการฉีดเอง  ตาม  วัน  เวลา  ที่กำหนด  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน

2020-07-09
2020-07-08
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-22
2020-06-19
2020-06-05