องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างบ้าน ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ทางสังคม


บริษัท  ธนารา  พาราวู้ด  จำกัด  และบริษัท  ภัทรพาราวูด  ถ้ำพรรณรา  จำกัด  มอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างบ้าน ให้แก่  ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ทางสังคม  ในพื้นที่ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   รายนายเฉลียว  พรหมฤทธิ์  เลขที่  118  หมู่ที่  6  ตำบลดุสิต  โดย บริษัท ธนารา  พาราวู้ด  จำกัด  มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ  จำนวน  17,000  บาท  และบริษัท  ภัทรพาราวูด  ถ้ำพรรณรา  จำกัด  มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ  จำนวน  5,000   บาท

2020-03-16
2020-03-11
2020-03-10
2020-03-05
2020-02-18
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-05
2020-01-20
2020-01-11