องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำเดือน มีนาคม 2563


วันที่  5  มีนาคม  2563  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน/เจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ประจำเดือน  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2020-03-16
2020-03-11
2020-03-10
2020-03-05
2020-02-18
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-05
2020-01-20
2020-01-11