องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต ครั้งที่ 1/2563


วันที่  28  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.30  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต  ครั้งที่  1/2563  เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการฯ  ที่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต

2020-08-13
2020-08-12
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-24
2020-07-09
2020-07-08
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03