องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562


วันที่  13  ธันวาคม  2562  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2562  เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รับรายงานผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  และนำเสนอพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลดุสิตในด้านต่างๆ 

2020-08-13
2020-08-12
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-24
2020-07-09
2020-07-08
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03