องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


วันที่  6  ธันวาคม  2562  เวลา  09.00  น.  ณ  วัดวังรีบุญเลิศ  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562  เพื่อให้ประประชาชน  หน่วยงาน  และองค์กรต่างๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต  ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก  พุทธศักราช  2562  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในพิธี  และนายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี

2020-01-20
2020-01-11
2020-01-06
2020-01-06
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-13
2019-12-06
2019-12-05
2019-11-28